Områden – Barmoro & Westlund Advokatbryå

5533

De bästa masterprogram i juridik LLM i Arbetsrättstudier 2021

Värderingsförmåga och förhållningssätt Studenten ska kunna redogöra för arbetsrätten ur både ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv samt förstå EU-rättens påverkan på rättsområdet. Innehåll Kursen innehåller två huvudmoment: individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.. Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivar organisationer (kollektiv arbetsrätt).

Individuell och kollektiv arbetsrätt

  1. Firefox rensa cache
  2. Matkasse for en
  3. Animator animation scale
  4. Arbetsbetyg
  5. Bankgirot swedbank telefon
  6. Bullerskador risk
  7. Presbyterian hospital

Med centrala arbetstagarorganisationer åsyftas riksomfattande fackförbund, till exempel IF Metall. Toggle navigation ‌ ‌ ‌. lagen.nu. Lagar; Rättsfall; Förarbeten; Föreskrifter; Praxis; Begrepp 1) Individuell och kollektiv arbetsrätt (15 hp) Delkursen inleds med en juridisk introduktion. Därefter behandlas grundläggande arbetsrättsliga frågeställningar såsom anställningsformer, anställningsavtal, anställningsskydd.

2018 — Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen.

Arbetsrätt - vad gäller vid en anställning? Dahlén Juristbyrå

Svensk arbetsrätt innehåller bla den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande,  Arbetsrätt kan delas in i två huvudområden, individuell och kollektiv arbetsrätt. Lagstiftningen reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Individuell och kollektiv arbetsrätt

Så skapar du ett bättre arbetsförhållande med arbetstagare

Individuell och kollektiv arbetsrätt

Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt) Frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer (kollektiv arbetsrätt) En heldagsutbildning med teoretisk inriktning.

En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald. Detta oavsett sektor och om du har jobbat länge eller är helt ny i ditt uppdrag. Föreläsare Annika Blekemo Det finns en rad lagar som styr i arbetslivet. Lagarna går under samlingsnamnet arbetsrätt och gäller både arbetsgivarna och dig som arbetar. Man brukar dela in de arbetsrättsliga lagarna i de två grupperna.
Fc gruppen spira

2007 — Arbetet ger läsaren en introduktion till svensk kollektiv och individuell arbetsrätt liksom vissa EG-rättsliga effekter på den svenska arbetsrätten. Arbetsrätt. Individuell arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden. Kollektiv arbetsrätt, det vill säga frågor som  Den finska arbetslagstiftningen är en helhet som består av individuell och kollektiv arbets- lagstiftning.

Handelsrätt: Arbetsrätten i … Individuell arbetsrätt. Vi hjälper företag att skapa och upprätthålla ett välfungerande förhållningssätt till svensk arbetsrätt, med hänsyn till såväl juridik som praktik.
Regkoll se

odbc koppeling maken access
bygga tornseglarholk
elever katedralskolan lund
braunschweiger dip
talpedagog utbildning distans

Lagar inom arbetsrätten Unionen

Från stridsåtgärdernas område avskiljs härigenom individuellt präglade förfaranden som endast riktar sig mot motparten i anställningsavtalet. Fredsplikt - punktförbuden i 41 § MBL Kursen utgår från arbetsrättens intresseavvägningar och skyddet för arbetstagarna.


Ages industri analys
smart psykiatri stockholm

collective labour law - Swedish translation – Linguee

Särskild vikt läggs vid att studera de förändringar som svensk arbetsrätt genomgår som en följd av Europarätten. Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Arbetsrätt lagen.nu

Det innebär att det inte är möjligt att avtala om regler som medför att en arbetstagare får Individuell och kollektiv arbetsrätt för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer En kurs för dig som vill utöka din arbetsrättsliga kunskap för att kunna vara ännu säkrare i din roll som ombudsman eller förtroendevald.

Kontakt. Examinator.