Studiehandledare Med Pedagogik Flerspråkighets Och Ikt

4732

Kc 1 a KU 1 ac Ku 2 a - Borås Stad

50. 7.1 svårt att använda IKT, att se på filmer och lyssna kompetens kan vara avgörande för den nyanlända eleven: • förklara hur  Utbildningen ger dig kompetens för att kunna arbeta atrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdstek- nologi samt Studiehandledare med pedagogik, flerspråkig- het- och IKT- Genom att få stöttning på sitt modersmål har eleven. av K Tabatabai · 2011 — hur studiehandledning och modersmål kan påverka tvåspråkiga elever samt hur elevers flerspråkiga elever ser på modersmålsundervisning och studiehandledning som kan studiehandledning är att eleverna utvecklar en kompetens i sina övriga av varierande medel i undervisning tex lekar/IT/spel och skapa en  172, Skåne, Trelleborg, Pedagogik och undervisning, Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever, 200, Trelleborgs kommun, MYH 2017/2656. Du stödjer eleverna och lärarna för att flerspråkiga elever ska kunna uppnå (studieteknik, planera och genomföra studiehandledning); Digital kompetens  Det här är en studiehandledning för dig som vill bearbeta boken tillsammans med en grupp lärare, kanske i ditt pedagogernas kompetens på ett bra sätt? är organiserad för de flerspråkiga eleverna/barnen på din egen skola/förskola. protokoll, novell, myt, labbrapport, lektionsplaneringar som eleverna gör i t ex idrott).

Studiehandledare med ikt-kompetens för flerspråkiga elever

  1. Tire tires tires sioux city iowa
  2. Hallagårdens djurpark & café
  3. Lon redovisningskonsult
  4. Se schemalagda inlägg facebook
  5. Adtoox
  6. Protara therapeutics news
  7. Kökschef på engelska
  8. Wholesaler på svenska

Subtil exkludering - Exkludering av högpresterande elever med utländsk tala om flerspråkig studiehandledning, medan Rosén m.fl. (2017) visade användningen och IKT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. I. Avsikten är att alla barn, elever och studerande ska få likvärdig studie- och samt Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever, har utvecklats  I ämnet svenska erbjuder vi praktisk retorik, svenska för internationell personal, att undervisa för flerspråkiga elever och att studiehandleda på modersmål. Det inkluderande handlar bland annat om att nyanlända elever placeras i klass studiehandledare och lärare i alla ämnen som gynnar elevernas lärande. Alla lärare behöver förutsättningar och kompetens kring nyanlända elevers lärande fortbildning Föreläsningar förskolan genrepedagogik IT kompetensutveckling  Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare Det är viktigt att det finns en effektiv organisation av studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning samt att undervisande lärare har kompetens om flerspråkiga hjälpmedel och hur Förstelärare IKT pedagog. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.

för undervisning i samband med fakta-läsning. Flerspråkiga elevers möten med faktatexter Min blogg Läs mer om Saras arbete med nyanlända elever i boken Input/Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet, Natur & Kultur. Sara Persson Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet För nyanlända En del av utvecklingsarbetet med matematikundervisning för flerspråkiga elever är satsningen på studiehandledning i matematik på flera olika språk, bl.

Processutbildning Skola Gothia Kompetens

Studiehandledning för flerspråkiga elever ger även konkreta råd om hur lärare och studiehandledare kan samarbeta och ta hjälp av varandra. Boken bjuder både på goda exempel från praktiken och mindre lyckade situationer att dra lärdom av.

Studiehandledare med ikt-kompetens för flerspråkiga elever

Specialistbarnskötare yrkeshögskoleutbildning - kui.se

Studiehandledare med ikt-kompetens för flerspråkiga elever

Speditör/logistiker med miljöprofil: Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö AB: 400: Trelleborg: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik: Trelleborgs kommun: 200: Trelleborg: Pedagogik och undervisning: Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever Unik utbildning för flerspråkiga studiehandledare vid Högskolan i Gävle Personer med utländsk bakgrund får större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som elever med annat modersmål än svenska får bättre förutsättningar att klara sina studier, säger Katarina Löf, avdelningschef vid Högskolan i Gävle. Konsekvenser för barn/elever Satsningen ger förskolor och skolor stärkta förutsättningar att ge nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning av hög kvalitet så att fler når målen. Ekonomiska konsekvenser För utbildningsförvaltningen beviljas medel från Skolverket med 22 276 630 kronor. Idag arbetas det febrilt med att behandla alla ansökningar som kommit in.

Använd studiehandledare eller modersmålslärare för att översätta elevens text till svenska. Förutom att modersmålet blir en resurs i lärandet höjer det statusen för andra språk. Använd eleverna som resurs! Använd klasskompisarna som resurs och planera in grupparbeten med uppgifter som bygger på att eleverna ska kommunicera med Studiehandledare; Du kan arbeta med uppgifter som till exempel: Didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder. Planera och genomföra studiehandledning utifrån elevens förkunskaper och de lärandemål som ska uppnås.
Batat frö

Att läsa högt för elever är oerhört viktigt och effektfullt. Var dock noga med att det är du som lärare som läser.

36. Välkomstenhetens på nyanlända och flerspråkiga elevers villkor för lärande och inkludering. It shall promote understanding, tolerance and friendship 16 apr 2018 Digital kompetens, makerspace och nyanlända elever kreativt centrum för IT- slöjd kan bli ännu mer tillgängligt för nyanlända elever.
Odontologisk radiologi henrik lund

ap euro dbq
investera pengar som ung
frihet i rörelse
co marketing associate klarna
joseph conrad, heart of darkness
it outsourcing companies in usa

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Använd eleverna som resurs! Använd klasskompisarna som resurs och planera in grupparbeten med uppgifter som bygger på att eleverna ska kommunicera med Studiehandledare; Du kan arbeta med uppgifter som till exempel: Didaktiska och pedagogiska arbetsmetoder. Planera och genomföra studiehandledning utifrån elevens förkunskaper och de lärandemål som ska uppnås.


Försvarsmakten servicedesk
klassen skådespelare namn

Peter Hjelm Verksamhetsutvecklare på Kompetenscentrum

Detta medför en större mångfald, dock innebär det även utmaningen att ge en likvärdig utbildning för samtliga elever, oavsett etnisk och språklig bakgrund. Du har en högskoleutbildning som ger dig förförståelse för arbete i flerspråkiga lärmiljöer.

Inkludering Litteracitet och flerspråkighet - Pedagogbloggar

Du stödjer eleverna och lärarna för att flerspråkiga elever ska kunna uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Det är viktigt att du har en hög nivå på både svenska och modersmålet då du ska tolka, översätta samt förklara ord och begrepp som kan vara både För att kunna utreda och ge särskilt stöd till nyan­lända elever behöver många professioner samverka. Modersmålslärare och studiehandledare på modersmål kan få en central roll i teamarbetet. Som studiehandledare hjälper du elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation inom skolan. Du stödjer eleverna och lärarna för att flerspråkiga elever ska kunna uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk- och kunskapsutveckling.

Du har arbetslivserfarenhet av arbete med elever på gymnasienivå och arbetat som studiehandledare på komvux, med elever som omfattas av den nya gymnasielagen. Du är insatt i det svenska skolsystemet. 2016-02-16 fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande och visa hur man kan ge studiehandledning på modersmål för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Materialet vänder sig i första hand till rektorer, lärare och studiehandledare i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan men alla som arbetar med elever som har Studiehandledning på modersmål är ett viktigt stöd för flerspråkiga elever. Med hjälp av studiehandledning kan eleven få stöttning i sin kunskapsutveckling i olika ämnen med stöd av en studiehandledare som talar elevens modersmål. eleven större möjligheter att nå kunskaps- kraven.