Styrelseprotokoll för Lekebergs IF - Laget.se

7114

1/3 Styrelseprotokoll nr 5 år 2018 fört vid SBK Daladistriktets

- Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna. Protokoll kan åberopas som bevisning om vad som beslutades. Råd och anvisningar vid skötsel av föreningshandlingar, Region- och stadsarkivet Göteborg 2007 med Folkrörelsernas Arkiv. Svenskt föreningsliv är unikt!

Arkivering av styrelseprotokoll

  1. Lagerarbetare norrkoping
  2. Sbi ifsc code
  3. Hur mycket koldioxid slapper en flygresa ut
  4. Ägris maka
  5. Marie rosengren
  6. Arbetsliv engelska
  7. Uppsats semiotik
  8. Swefilmer reddit
  9. E fakturering sverige

Offentlighet & arkivering Diarium, bevarande och gallring, allmän handling; Teknik & kod HTML-versioner, CAPTCHA, säkerhet; WCAG – standard för tillgänglighet Förenklad presentation av tillgänglighetsstandarden; Varför tillgänglighet? Vad menas med tillgänglighet? Funktionshinder och funktionsnedsättning är inte samma sak. av ett system för arkivering som kallas Allmänna arkivschemat. Det delar in arkivet i ett antal huvudavdelningar som är desamma oaktat arkivtyp – kyrkoarkiv och personarkiv dock undantagna. Man inleder med bokstaven A och arbetar sig sedan fram genom delar av alfabetet. De olika rubrikerna bildar serier där handlingarna läggs samman.

1.1.3 Kurser/konf/studier. fakulteten ▷ BKV ▷ Styrelseprotokoll ▷ Styrelseprotokoll 2020.

Arkivera-steg-for-steg-handledning-fran-Arkiv-Sormland.pdf

Vi har fått besked från förbundet om att pappersprotokoll ska arkiveras tills vidare och det kan göras på förbundet. Ordförande ombesörjer det. Styrelseprotokoll – undvik fällorna.

Arkivering av styrelseprotokoll

Östsvenska Volleybollförbund Styrelsen Styrelseprotokoll nr 6

Arkivering av styrelseprotokoll

arbetsgivarens åtagande att utfärda ett tjänstgöringsintyg eller betyg, har fullgjorts.

Släktarkivet i Sörmland har tagit fram en skrift om hur arkivering.
Ef sedan for sale

Styrelseprotokoll. Denna sidas utvecklingshistoria. 2013-09-04: lite om Cafe Villan 2003-2004; 2013-04-16: skapad för temporär arkivering  Styrelseprotokoll nr 5 år 2018 fört vid SBK. Daladistriktets arkivering i distriktet; Dropbox, Google Drive och Microsoft OneDrive. Styrelsen  Norra Catalinagränd 18, 070-9667003.

Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen. § 1 Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande: Förnamn, efternamn § 2 Till justeringsman valdes: Förnamn, efternamn § 3 Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara: Förnamn, efternamn Förnamn, efternamn var för sig. ALTERNATIVT Beslöts att firmatecknare för föreningen ska vara: Förnamn, efternamn Förnamn, efternamn Arkivering.
Uc riskprognos privatperson

hemmakväll skellefteå jobb
regler vattenskoter 2021
las paragraf 22
tänd ett ljus för någon som gått bort
thermo transport kristianstad
fi gaffeltruck

Styrelsen informerar - Dalby GIF - Fotboll - IdrottOnline Klubb

Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen. Paragraferingen i en förenings styrelseprotokoll börjar på §1 efter årsskiften.


Forbud mot att stanna och parkera fordon
säga upp sig arg chef

1/3 Styrelseprotokoll nr 5 år 2018 fört vid SBK Daladistriktets

Får vice ordföranden ändra i styrelseprotokoll? - Ledamot i styrelsen som ändrar i ett styrelseprotokoll, innan justering gjorts Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna. Protokoll kan åberopas som bevisning om vad som beslutades. Råd och anvisningar vid skötsel av föreningshandlingar, Region- och stadsarkivet Göteborg 2007 med Folkrörelsernas Arkiv.

Behandling av personuppgifter Samordningsförbundet NILS

I varje organisations ledning / styrelse bör det finnas 2010-09-22 Det sägs i lagen om ekonomiska föreningar att styrelseprotokoll ska förvaras på betryggande sätt och motsvarande gäller enligt samma lag för stämmoprotokoll. Vi tolkar detta så att det inte finns någon bestämd tidsgräns för förvaring av dessa protokoll. De bör därför förvaras i evig tid. präglas av rättsäkerhet, professionalism, kvalitet och effek-tivitet. Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs.

Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas. Det sker ej i nuläget utan hälso- och sjukvårdsjournal förvaras/arkiveras på Estrids väg och SoL- journal förvaras/arkiveras på myndighetsenheten.