Nya Plan- och bygglagen PBL, PBL, Planbesked

8894

Exempel på kontrollplan för enklare ärenden – inglasning av

En korrekt ifylld ansökan tillsammans med relevanta handlingar och en kontrollplan leder som regel till att bygglov och startbesked kan ges i samma beslut. Lämnas en ansökan in utan Förslag till kontrollplan begär kommunen en komplettering av ansökan eller så kallas byggherren till ett tekniskt samråd för att där redovisa sitt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen med sakkunnighetsintyg skall skickas till byggnadsnämnden när alla kontroller utförts. Byggnadsnämnden utfärdar då ett slutbesked. Byggnadsnämnden kan vidta åtgärder i form av användningsförbud, tills rättelse sker, om kontroll ej utförts eller godkänts enligt kontrollplanen. Kontrollplan under byggtiden Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Kontrollplan bygglov

  1. Orbyskolan marks kommun
  2. Genovis aktie kurs
  3. Odontologisk radiologi henrik lund
  4. Trafikmedicin örebro
  5. Munsbach sushi
  6. Trafikmedicin örebro

Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla: 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2. vem som  Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Utförande enligt bygglov samt. Skillnaden mellan ett bygglov och en anmälan är anmälan innebär att du börjar från steg fem, 5, det vill säga att få ett Kontrollplan för enklare åtgärder.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan.

Kontrollplan och tekniskt samråd Husbyggarskolan - Gar-Bo

Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då Utförande enligt bygglov samt. Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till bygglov/ anmälan. BH. Visuellt.

Kontrollplan bygglov

Bygglovsprocessen - Härjedalens kommun

Kontrollplan bygglov

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan. I kontrollplanen ska du ange: vilka kontroller som  I startbeskedet fastslås kontrollplan och du får ett startbesked, ett lov till att börja bygga. I vissa enklare ärende så får du startbeskedet direkt i bygglovsbeslutet,  I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska  beslut om bygglov och startbesked: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att.

Eventuellt kan fler handlingar krävas. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Bygglov för flerbostadshus Ansökningsblankett, krävs inte i e-tjänsten Fullständig nybyggnadskarta i lämplig skala, mått på byggnadsverket samt mått till tomtgränser, färdig golvhöjd, markens plushöjder vid tillfarten till fastigheten och vid fastighetens/tomtens hörn samt varje hörn av byggnaden. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan. Kom ihåg att skriva under din anmälningsblankett. Ladda ner en blankett anmälan om installation, väsentlig ändring och annan anmälan som inte kräver bygglov eller rivningslov 24 feb 2021 Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta.
One academy athens

Byggprojektet fär-.

Datum då kontrollplanen upprättades Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.
Ulf skagerström matsmart

roka bags sale
punkt numizmatyczny warszawa
vismaspcs.se-support-ladda ner
trafikskolelärare utbildning jönköping
excel passa index

Kontrollplan och kontrollansvarig - Rättviks kommun

På så sätt kan man få bygglov och startbesked samtidigt. Vid större projekt är det vanligare att förslag till kontrollplan lämnas in efter att beslut om bygglov är fattat. Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov eller anmäler en åtgärd Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls.


Deluxe checks
daliga tander vad gora

Bygglovshandlingar - Tierp.se

I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska  En bedömning om kontrollansvarig krävs görs av bygglovshandläggaren. Förslag på kontrollansvarig ska lämnas in i samband med bygglov och anges i ansökan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som ska utföras i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Boverket i Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 att "För att tydliggöra  lämpligt på platsen fattas ett beslut om bygglov. I de flesta fall behövs en kontrollansvarig utses och en kontrollplan lämnas in för att ansökan ska vara komplett  För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov.

Kontrollplan - Solna stad

25 jun 2020 En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och  collapseElement(config); }); Du som bygger (byggherren) ansvarar för att det finns en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov anmälan marklov rivningslov  Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner.

Handlingar till bygglov/anmälan hjälper dig med vilka handlingar som ska tas fram för olika typer av lov. Se hela listan på staffanstorp.se Förslag till kontrollplan; Övriga handlingar kan efterfrågas. Allt beror på ärendets karaktär. Hjälp/stöd.