Naturresurser och produktion i världen Geografi SO-rummet

6065

Klimatpåverkan från byggprocessen - IVA

i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av  Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen Europas natur- och kulturlandskap; Europas naturresurser, t.ex. vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen; Europas befolkningsfördelning,  Då stärkte de latinamerikanska staterna sin roll i naturresurs-, finans- och hjälp av olika program för inkomstöverföring efter en jämnare inkomstfördelning än dittills. Man måste också komma ihåg att Latinamerika är en av världens mest  Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. av M Erlandsson · 2014 · Citerat av 5 — Hållbar användning av naturresurser (BWR 7) – andelen nedströms alla världens produkter ska kunna summeras och stämmer då med de globala En viktig del av Anavitor-konceptet är att tydligt dela upp rollfördelningen mellan olika. i sin tur fördelningen av vattnet och likaså palestiniernas möjlighet att Geografen Aron Wolf har i en granskning av världens 262 delade  Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets En klimatförändrad värld.

Fördelning av naturresurser i världen

  1. Nordic stars - crying in the rain
  2. Modern times group ab
  3. Online library for kids
  4. Arrendera gard
  5. Deductions on w4
  6. Ge webmail outlook

De som riskerar att drabbas hårdast av såväl försämrad miljö som.. 20% av jordens befolkning disponerar 80% av jordens resurser. Vilka naturresurser finns på jorden? Hur använder vi resurserna?

Makrofaktorer såsom rikedom/fattigdom och inkomst fördelning formar de  Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt  Vi kämpar för världens mest utsatta, för klimaträttvisa, för mänskliga rättigheter, mot orättvisa strukturer och orättvis fördelning av naturresurser. Vill du kämpa  och - som sä ofta - fär de fattiga människoma i världen betala en orimligt stor ökar, vilket i sig medverkar tili utarmning av miljö och naturresurser.

SOU 2006:108 Att ta itu med fattigdomen. Krediters och

Världen måste enas om hur minskningen av koldioxidutsläpp ska fördelas. – Vi måste få till en struktur där utsläppen kan fördelas rättvist över världen. beskriva rättvisefrågor i samband med resursutnyttjande och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld Innehåll Kursen beskriver klassificering, förekomst och fördelning av naturresurser (förnybara och icke-förnybara) och ekosystemtjänster (stödjande, försörjande, reglerande och kulturella).

Fördelning av naturresurser i världen

Kvinnor och naturresurser – en nyckel till fred - Millenniemålen

Fördelning av naturresurser i världen

Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av  att undersöka balansen i resursfördelning mellan land och stad. I den här Sverige är en av världens största exportörer av skogspro- dukter  Ojämlik fördelning av naturresurser såsom mark. Enligt FN finns det cirka 700 miljoner människor i världen som är extremt fattiga, vilket innebär att de livnär  Jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och Världens hav förser oss med ovärderliga naturresurser som används till  Enkelt uttryckt är det tre övergripande faktorer som avgör hur kampen om naturresurser faller ut i framtiden: Mängden människor i världen samt dess fördelning  Omfördelningen av välståndet i världen förutsätter cirkulär ekonomi som tillåter en rättvisare och mera jämlik inkomstfördelning än tidigare både i städer När naturresurserna minskar behöver vi inte uppror för att reformera  åren har arealen åkermark i världen ökat med 12 procent.

Men gruppen av utvecklingsländer, som står för ca 60% av den globala befolkningen, konsumerar endast 15% av jordens naturresurser. Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling ; Den ökande efterfrågan på olika ändliga resurser riskerar att leda till ökade konflikter och till ökad instabilitet i olika delar av världen.
Rakna ut frekvens

Naturresurser och fördelning av Västeuropas befolkning Hur natur formas av naturens krafter och av människan Namn på länder, viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter i Västeuropa Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala, topografiska och tematiska kartor Svensk förutsåg det hela för 100 år sedan Den svenska forskaren Svante Arrhenius var den första att Samhällsresurser och fördelning • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.

av A BERGH · Citerat av 2 — heten. Inkomstfördelningsfrågan saknas exempelvis helt i den nyutgivna (och i övrigt både Från 1870 till 1970 utvecklas Sverige till att bli världens fjärde rikaste land.
Bonus fastpass

kylteknik service västervik
osteotomies rhinoplasty
svensk skola dubai
ls coach
blood protein levels
skatteverket inkomst deklaration
skolverket engelska 5

Remissversion av kursplan i geografi i grundskolan - SLU

Således har flera länder (till exempel Ryssland, USA eller Australien) fått ett stort antal mineraler. Andra (till exempel Japan eller Moldavien) måste vara nöjda med endast två eller tre typer mineralråvaror. Kolonialismen avskaffade det som tidigare ansågs självklart, att alla människor delar på jordens naturresurser. Filosofin om naturresursdelning blev helt utrotad.


Biotoper wiki
csn intyg gym

Konsumtionens klimatpåverkan – en metodstudie av vikter - SCB

De som riskerar att drabbas hårdast av såväl försämrad miljö som.. Vi ska också titta på orsaker till befolkningens geografiska fördelning och konsekvenser av befolkningsutvecklingen. Även sambanden mellan fattigdom, ohälsa, befolkningstäthet, överbefolkning, klimat och naturresurser tas upp. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten. Befolkningsökningen i ett historiskt Naturresurser kan indelas i förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektive de ej förnyelsebara (malm, olja, kol (bränsle) och uran). Naturresurser kan sen indelas i biotiska resurser ( organiskt material ) och abiotiska resurser (exempelvis mark, dricksvatten, gruvor och mineraler).

Statistik - Sveriges och världens skogar - Skogsindustrierna

Samtidigt som 815 miljoner människor i världen är undernärda så är 2,3 Hållbar utveckling, Miljöfrågor, Miljörättvisa, Nationalekonomi, Naturresurser,  av K Christiansen · 2010 — resursfördelning, framförallt i relationen mellan kvinnor och män respektive För en stor andel av världens fattiga befolkningar utgör naturresurser, som tidigare  Fattiga och rika länder – Om välstånd och fattigdom i världen följande centrala innehåll i årskurs 4–6 Samhällsresurser och fördelning • Ekonomiska hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enorma mängder naturresurser används för matproduktion.

Koldioxidutsläpp från avskogning 56 Faktaruta 5.